Om oss

OM OSS...


Vi tilbyr et samarbeid som gir deg kjedefordeler uten å være en kjede. Hos oss kan du fremme egen identitet og særegenhet. Du styrer fortsatt butikken selv etter "eget hjerte".


Vox Hair Concept ble etablert i 2011 og vi har i dag ca. 110 medlemssaloger. 


Vårt fokus er å tilby våre medlemmer optimale innkjøpsbetingelser, egne markeds-kampanjer, årsbonus,  generell rådgivning, anbefalte effektive  systemer og innovative dataløsninger. Tilsammen vil dette gi deg en «lettere frisørhverdag» slik at du kan bruke mer tid på det aller viktigste, nemlig kunden og dine ansatte. Vi kan garantere at et aktivt medlemskap hos oss, gir økt lønnsomhet.


Vi garanterer at vi har de beste innkjøpsbetingelsene hos de leverandører som er våre sam-arbeidspartnere. I tillegg oppnås det mulighet for utbetaling av en årlig bonus i forhold til en stigende skala på varekjøp.  Utover dette har vi 6 årlige kampanjer med svært gode ekstrarabatter. Til kampanjene produseres det  egne plakater/bannere og markedsmateriell.


Gjennom våre innovative dataløsninger skapes det økt motivasjon og effektivitet, mindre administrasjonsarbeid og bedre kontroll.


Du betaler en årlig medlemsavgift på kr. 13.500,-  + mva uansett omsetning.

Kostnader tilknyttet datasystem og kampanjemateriell kommer i tillegg.


Hos oss er det ingen krav til innrapportering verken  av omsetning eller annet.

Vi fremforhandler alle leverandøravtaler med rabatter,

betingelser og kampanjer som er likt for alle medlemssalongene.  Årlig bonus betales i sin helhet direkte fra oss i løpet av februar hvert år.


Dine forpliktelser er å være lojal mot våre samarbeidsleverandører, promotere våre kampanjer (men kun på aktuelle produkter du har i salongen).


I tillegg kan   du fritt benytte vår  Intranettside med tilgang til:


  • Anbefalte håndbøker for ansatte og ledere (arbeidsreglement og personalinstruks, lønnsrutiner og regler, sykefravær, permisjoner        m.m.)
  • Anbefalte personalavtaler (arbeidsavtaler, provisjonsavtale, stillingsbeskrivelse m.m.)
  • Retningslinjer for personvern og GDPR
  • Anbefalt HMS håndbok
  • Aktuelle skjemaer/aktuelle offentlig skjemaer, aktuelle maler m.m.
  • Annen aktuell informasjonVox Hair Concept AS, Storgata 136, 3915 Porsgrunn

post@vox-hairconcept.no